Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Karneol K-01. P-02 Certyfikat 1K-01. P-02 Certyfikat 1
Karneol K-01. P-02 Certyfikat 2K-01. P-02 Certyfikat 2
Karneol K-01. P-02 Certyfikat 3K-01. P-02 Certyfikat 3
Karneol K-01. P-02 Certyfikat 4K-01. P-02 Certyfikat 4

Certyfikat

Dokument ten, w założeniu jest gwarantem wiedzy, jakości, wartości lub usług.

Przyznaje się go specjalistom w swojej dziedzinie, sprawdzonym przedstawicielom firmy lub punktom sprzedaży. Jest to dokument potwierdzający prawo do wykonywania określonych w nim czynności, do wykonywania zawodu, potwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji czy kompetencji. Może być też dokumentem potwierdzającym autentyczność zabytkowego przedmiotu i jego wartość.

Szata graficzna dokumentu w zależności od jego przeznaczenia może być bardzo prosta, poprzez ozdobną, do niezwykle bogatej, wykonanej ręcznie na papierze czerpanym.