Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Karneol K-01. P-03 Dyplom Honorowy 01K-01. P-03 Dyplom Honorowy 01
Karneol K-01. P-03 Dyplom Honorowy 02K-01. P-03 Dyplom Honorowy 02
Karneol K-01. P-03 Dyplom Honorowy 03K-01. P-03 Dyplom Honorowy 03
Karneol K-01. P-03 Dyplom Honorowy 04K-01. P-03 Dyplom Honorowy 04
Karneol K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 01K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 01
Karneol K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 02K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 02
Karneol K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 03K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 03
Karneol K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 04K-01. P-03 Dyplom Jubileuszowy 04

Dyplom

Dyplom jest pisemną, ozdobną formą potwierdzenia uzyskania wiedzy, wyników, wyróżnienia… W zależności od potrzeby może być to: dyplom uznania, a ponadto dyplom laureata, dyplom honorowy, dyplom fair play, dyplom jubileuszowy, dyplom akademicki, dyplom szkolny, dyplom sportowy, dyplom czeladniczy, dyplom mistrzowski, dyplom uczestnictwa, świadectwo, wyróżnienie i wiele innych.

Celem powstania tych dokumentów jest uhonorowanie uczestników i zwycięzców konkursu, donatorów, sponsorów, strategicznych klientów, współpracujących firm, z okazji rocznicy współpracy, rocznicy powstania firmy, święta zawodowego, przyznania prestiżowych nagród.

Dyplomy przyznaje się także pracownikom firmy za długoletnią pracę, najlepsze wyniki, wygranie wewnętrznego konkursu.

Dokument ten może być zaprojektowany jako pojedynczy egzemplarz lub seria dyplomów, np. za zajęcie I, II i III miejsca lub ze zróżnicowaniem: nagroda, nagroda specjalna, wyróżnienie, nominacja do nagrody.

Dokumenty mogą mieć tę samą stylistyką graficzną lecz zróżnicowaną kolorystycznie.