KARNEOL - PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Obchody rocznicy powstania firmy, uroczystości przyznania prestiżowych nagród, nadania tytułów lub nominacji wybitnym osobistościom, uhonorowanie znaczących klientów, nagradzanie najlepszych pracowników firmy, to zawsze wydarzenia szczególne. Ważną rolę w podkreślaniu rangi tych niezwykłych chwil, odgrywa piękno i oryginalność wręczanych dokumentów.

Ręczny rysunek, ręczne pismo kaligraficzne, unikalny styl elementów graficznych, szlachetne materiały oraz tworzenie jednostkowych egzemplarzy, nadają tym dokumentom niepowtarzalny charakter.
Wykonujemy je w naszej Pracowni - specjalizujemy się bowiem, w umiejętności łączenia nowoczesnej technologii z ręcznym wykonawstwem i tworzeniu takich prac, które podkreślają prestiż i wysoką pozycję naszych Klientów.

Prezentujemy tutaj tylko niewielki fragment naszych usług. Pełny zakres możliwości Pracowni określają sami Klienci, stawiając przed nami coraz to nowe, niezwykłe zadania.

Firma powstała w 1991 roku.

Z poważaniem
Krystyna Kwiatkowska