Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Zbliża się ważna uroczystość.
Czym najwspanialej nagrodzić lub wyróżnić, jak upamiętnić, czym obdarować?
Zapytaj proszę - podpowiemy.
Karneol K-04.P-02.01 • Pieczętowanie dokumentu lakiem z przywieszeniem do dokumentu.K-04.P-02.01 • Pieczętowanie dokumentu lakiem z przywieszeniem do dokumentu.
Karneol K-04.P-02.02 • Pieczętowanie dokumentu pieczęcią woskową, przywieszoną sznurkiem.K-04.P-02.02 • Pieczętowanie dokumentu pieczęcią woskową, przywieszoną sznurkiem.
Karneol K-04.P-02.03 • Pieczęć lakowa organizacji z zamocowaniem w niej znaczka mosiężnego z logo.K-04.P-02.03 • Pieczęć lakowa organizacji z zamocowaniem w niej znaczka mosiężnego z logo.
Karneol K-04.P-02.04 • Przywieszenie pieczęci lakowej do aktu erekcyjnego.K-04.P-02.04 • Przywieszenie pieczęci lakowej do aktu erekcyjnego.