Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Czym wspanialej wyróżnić, nagrodzić, uhonorować, jak upamiętnić, czym obdarować...
Karneol K-05.P-04.01 • Księga i kondolencyjne – wpis do księgi.K-05.P-04.01 • Księga i kondolencyjne – wpis do księgi.
Karneol K-05.P-04.02 • Księga kondolencyjna i tableau ofiar katastrofy.K-05.P-04.02 • Księga kondolencyjna i tableau ofiar katastrofy.