Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Zbliża się ważna uroczystość.
Jak najwspanialej nagrodzić, wyróżnić lub upamiętnić? Czym oryginalnie obdarować?
Zapytaj proszę – podpowiemy… doradzimy… wykonamy

Polityka prywatności

W świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu karneol.com.pl jest KARNEOL PRACOWNIA ARTYSTYCZNA Krystyna Kwiatkowska z siedzibą w Warszawie, Klaudyny 32 lok. 4, 01-684 Warszawa (dalej Karneol).

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pisemnie na adres KARNEOL PRACOWNIA ARTYSTYCZNA Krystyna Kwiatkowska, ul. Klaudyny 32 lok. 4, 01-684 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Karneol przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego w celu prowadzenia serwisu, zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Ponadto, dane osobowe są przetwarzane w celach, które wynikają z funkcjonalności strony internetowej. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Karneol przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny w związku z korzystaniem z Serwisu w realizacji celów wskazanych powyżej.

Pozyskiwane dane

Karneol informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Karneol oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Karneol za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem ul. Klaudyny 32 lok. 4, 01-684 Warszawa. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego przy zbieraniu danych. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).