Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Zbliża się ważna uroczystość.
Jak najwspanialej nagrodzić, wyróżnić lub upamiętnić? Czym oryginalnie obdarować?
Zapytaj proszę – podpowiemy… doradzimy… wykonamy

WCHODZIMY W CZASY NOWOŻYTNE XV w. n.e. do XIX w. n.e.

SZTUKA RENESANSU

Pismo humanistyczne - od XV w. w Średniowieczu

 • We Włoszech nadal pisano gotykiem ok. 1500 księgi liturgiczne i korespondencję handlową, a dokumenty notarialne przeważnie półgotykiem, niemniej triumf pism humanistycznych i ich krojów liter był już nieodwołalny. W całej Europie pismo gotyckie przetrwało do XVIII w., z wyjątkiem Niemiec, gdzie używano go aż do 1945 r.
 • Pismo humanistyczne - W XV w.. powstaje pismo humanistyczne, czyli antykwa renesansowa - połączenie rzymskiej kapitały i karolińskiej minuskuły. W tym samym okresie powstaje też humanistyczna kursywa, czyli pismo ukośne.
 • Antykwa humanistyczna – od XV w. renesansowa następnie barokowa i klasycystyczna forma. Renesansowa forma powstała w Italii, naśladując minuskułę karolińską. Z tego pisma wywodzi się kursywa zwana italiką. Oba rodzaje pisma rozpowszechniły się w Europie od XVI w., a następnie dotarły na inne kontynenty.
od 1420 r. Wynalezienie druku => 1455 r. Biblia Gutenberga

Biblia Gutenberga. 1455

 • Tekstura tak dalece dominowała w książkach XIV i XV wieku, że Jan Gutenberg, że swoje pierwsze czcionki użyte w 1455 roku do wydrukowania słynnej Biblii 42-wierszowej, wzorował na littera textualis quadrata, piśmie powszechnie wówczas używanym w północnej Europie.
 • W ciągu kilku lat powstały drukarnie we wszystkich krajach kontynentu, w 1464 roku była już drukarnia w Rzymie, a w 1469 w Wenecji. Pracujący w Wenecji Francuz Nicolas Jenson odlał pierwsze czcionki w modnym wówczas we Włoszech piśmie antiqua. Za jego przykładem poszli inni drukarze włoscy, a za ich wzorem z kolei drukarze w innych krajach Europy i tak powstało to, co dziś uważamy za pismo drukowane.
 • Kaligrafowie Niccoli i Bracciolini nie przypuszczali zapewne, że sto lat po ich śmierci zaniknie niemal zupełnie zapotrzebowanie na kaligrafów przepisujących książki.
 • Średniowieczne manuskryptowe pismo gotyckie - grupa historycznie najstarszych pism wywodzących się z Europy środkowo – zachodniej wyodrębniło odmiany takie jak:

 • Tekstura. Strona zapisana tym pismem przypomina nieco misterną tkaninę, stąd nazwa stylu Littera textualis lub w skrócie textura (od łacińskiego texo - tkam, textus - tkanina).
 • Włoscy kaligrafowie doby renesansu sądzili, że jest to styl wprowadzony przez barbarzyńskich gotów, ukuli więc wzgardliwą początkowo nazwę „gotyk”.
 • synteza minuskuły łacińskiej i tekstury gotyckiej
 • rotunda od XIII w. do XVI „okrągły gotyk” – Italia
 • gotyko-antykwa XIV-XV w. wykazuje podobieństwo do minuskuły gotyckiej
 • Szwabacha od XV w. jest odmianą bastardy. przejściowa forma pomiędzy teksturą gotycką a minuskułą humanistyczną. Pojawiła się dopiero ok. 1472 r i ma własne litery majuskułowe całkowicie zharmonizowane z litery z minuskułowymi
 • fraktura (kurrent) pisanka

Półgotycka kursywa: od 1374/1425 r.

 • Petrarka (zm. W 1374 r.) używał grupy pism półgotyckich, które stworzyły pewien styl i obejmowały pewne elementy kursywy, szeroko praktykowanej przez notariuszy i część humanistów (17) w XV w.
 • Littera Hybrida (18) jaką stosowano po ok. 1425 r. w Niderlandach i północnych Niemczech opierała się na półgotyckim piśmie papieskich brewiów.

17. Półgotycka kursywa, Włochy – koniec XIV w.

18. Hybryda, Niderlandy – poł. XV w.

Kursywa humanistyczna włoska: od 1420 r.

 • Końcowy, humanistyczny okres rozpoczął się we Florencji ok. 1400 r., kiedy Poggio Bracciolini wylansował littera antiqua (19) poprawioną wersję karolińskiej minuskuły XII wiecznej Toskanii.
 • Niccolo Niccoli połączył ja z własną kursywą kupiecką w 1420 stworzył w ten sposób umożliwiającą szybsze pisanie i bardziej oszczędną kursywę humanistyczną, od której w prostej linii pochodzi każde współczesne pismo europejskie.
 • Oba rodzaje pisma zaprojektowano z myślą o zastosowaniu ich do przepisywania klasycznych tekstów, ale ok. 1460 r. kursywy tej (20) zaczęto używać w papieskich brewiach i korespondencji dyplomatycznej.
 • Odmiany rzymskie i włoską oparto:
  • Pierwszą na antiqua (ok. 1460 r.),
  • drugą na kursywie (ok. 1500 r.).

19. Humanistyczna antykwa, Włochy – poł. XV w.

20. Humanistyczna kursywa, Włochy – koniec XV w.

Pismo renesansowe: przełom XIV i XV w.

 • Pismo renesansowe to efekt zafascynowania ludzi Odrodzenia kulturą antyczną: także w dziedzinie pisma sięgano do czasów antycznych.
 • Impuls w kierunku reformy pisma wyszedł z Italii, gdzie najłatwiej było o zabytki i teksty z czasów imperium rzymskiego, i gdzie nigdy ostre litery gotyckie nie wyparły całkowicie okrągłego pisma romańskiego.
 • W odkrywaniu i adaptacji dorobku cywilizacji antycznej prym wiodła Florencja: Francesco Petrarka twierdził, że średniowieczne pismo włoskie „uraża (…) i męczy, jak gdyby do czego innego niż do czytania je wynaleziono”.
 • Sięgając po teksty autorów starożytnych, florenccy humaniści nie zdawali sobie sprawy, że odczytywali je z rękopisów zapisanych w czasów renesansu karolińskiego, a więc w [IX]]-XI wieku.
 • Pod koniec XIV i na początku XV wieku starania humanistów florenckich zmierzające do odrodzenia dawnego pisma (littera antiqua - jak je nazwali) zaczęły przynosić efekty.
 • Wielkie zasługi w recepcji pisma humanistycznego położył Niccoli Niccolo, który w pierwszej ćwierci XV wieku prowadził słynną florencką szkołę kaligrafii. Dla tej szkoły Giovanni Poggio Bracciolini, zwany il Loggio, opracował pismo będące w gruncie rzeczy naśladownictwem dojrzałej minuskuły karolińskiej.
 • Dość szybko znalazły się kancelarie i skryptoria, które zaczęły wprowadzać nowe pismo.
 • Ale nie była to wierna kopia minuskuły karolińskiej, znalazły się tu bowiem elementy nieznane pismom rzymskim i karolinie, wypracowane w czasach gotyku: kropeczka lub kreseczka nad „i”, pionowy trzonek wystający ponad poziomą beleczkę w literze „t” czy okrągłe „s”.
 • Dwa główne typy pisma humanistycznego to antykwa humanistyczna (jako pismo książkowe) oraz italika, kursywne pismo kancelaryjne, dokumentowe.
 • Italika, zachowując wszystkie cechy kursywy, zyskała zarazem zalety pisma kaligraficznego. Z tego powodu przyjęła się w całej Europie jako uniwersalne pismo ręczne i była używana przez kilka następnych stuleci.

Minuskuła humanistyczna:

Minuskuła humanistyczna: 1485 r.

 • Antykwa niedługo służyła jako pismo książkowe i rychło wyparł ją druk. Jednak piękno i harmonia tego liternictwa sprawiły, że stało się wzorem dla typografów włoskich opracowujących kroje czcionek drukarskich.
 • Projektowaniem czcionek zajmowało się wielu wybitnych artystów Renesansu (m. in. Leonardo da Vinci), jednak zasługa stworzenia modelowej antykwy przypadła typografom weneckim z Aldusem Manutiusem na czele.
 • Na jego czcionkach wzorowali się późniejsi słynni drukarze francuscy z najbardziej znanym Claudem Garamondem, a wiele rozwiązań Aldusa przetrwało do dzisiaj w nowoczesnych czcionkach drukarskich i komputerowych.
 • Również Manutiusowi przypada zasługa opracowania pierwszych czcionek kursywnych, zwanych cancellaresca. Zasługi dla rozwoju druku kursywnego położył także krakowski drukarz Hieronim Wietor po raz pierwszy stosując pochyłe wersaliki, czyli KURSYWNĄ MAJUSKUŁĘ

Kancelareska, "włoska bastarda", "italika" – XVI w.

 • To wszystko style książkowe.
 • Oprócz tego rozwinęły się półkursywne i kursywne style kancelaryjne używane do pisania dokumentów w zależności od ich wagi.

 • Pismo cancellarescha.
 • Kilka lat później Aidus Mantuius odlał pierwsze czcionki italiki, która również używana jest do dziś. Kaligrafowie Niccoli i Bracciolini nie przypuszczali zapewne jak dalece wpłyną na kształt europejskiego pisma.
 • Niccolo Niccoli pierwszy pisał italiką, ale to późniejsi kaligrafowie doprowadzili to pismo do doskonałości. Jednym z takich niekwestionowanych mistrzów był Ludovico degli Arrighi zwany Vicentino. Był on kaligrafem w kancelarii papieskiej, przepisywał wykwintne manuskrypty, wśród nich jest prawdopodobnie księga zamówiona w Rzymie przez króla Anglii Henryka VIII i dziś przechowywana w British Library.
 • Arrighi był jednak kaligrafem postępowym i projektował czcionki dla drukarzy. Widząc niesłabnącą popularność pisma cancellarescha wydał w 1522 roku podręcznik do nauki kaligrafii zatytułowany "La Operina di Ludovico Vicentino da imparare di scrivere littera cancellarescha".
 • Mistrz wypisał ręcznie całe strony, które następnie zostały wycięte w drzeworycie i wydrukowane. Książka okazała się natychmiastowym bestsellerem i spowodowała lawinę. Dwa lata później wenecki nauczyciel kaligrafii Giovanantonio Tagliente wydał swoją "Opera che insegna a scrivere", która doczekała się kilkudziesięciu wydań. Od tego czasu co kilka lat wydawano podręczniki kaligrafii.

Pismo renesansowe

Pismo renesansowe to efekt zafascynowania ludzi Odrodzenia kulturą antyczną - także w tej dziedzinie sięgano do czasów antycznych. Impuls w kierunku reformy pisma wyszedł z Italii, gdzie najłatwiej było o zabytki i teksty z czasów imperium rzymskiego, i gdzie nigdy ostre litery gotyckie nie wyparły całkowicie okrągłego pisma romańskiego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisma_renesansowe

W odkrywaniu i adaptacji dorobku cywilizacji antycznej prym wiodła Florencja: Francesco Petrarca twierdził, że średniowieczne pismo włoskie „uraża (…) i męczy, jak gdyby do czego innego niż do czytania je wynaleziono”. Sięgając po teksty autorów starożytnych, florenccy humaniści nie zdawali sobie sprawy, że odczytywali je z rękopisów zapisanych w czasach renesansu karolińskiego, a więc w IX-XI wieku. Pod koniec XIV i na początku XV wieku starania humanistów florenckich zmierzające do odrodzenia dawnego pisma (littera antiqua - jak je nazwali) zaczęły przynosić efekty. Wielkie zasługi w recepcji pisma humanistycznego położył Niccoli Niccolo, który w pierwszej ćwierci XV wieku prowadził słynną florencką szkołę kaligrafii. Dla tej szkoły Giovanni Poggio Bracciolini, zwany il Loggio, opracował pismo będące w gruncie rzeczy naśladownictwem dojrzałej minuskuły karolińskiej. Dość szybko znalazły się kancelarie i skryptoria, które zaczęły wprowadzać nowe pismo. Ale nie była to wierna kopia minuskuły karolińskiej, znalazły się tu bowiem elementy nieznane pismom rzymskim i karolinie, wypracowane w czasach gotyku: kropeczka lub kreseczka nad „i”, pionowy trzonek wystający ponad poziomą beleczkę w literze „t” czy okrągłe „s”. Dwa główne typy pisma humanistycznego to antykwa humanistyczna (jako pismo książkowe) oraz italika, kursywne pismo kancelaryjne, dokumentowe.

Kursywa – termin oznaczający używanie znaków pisarskich w postaci pochylonej, przy czym jego stosowanie odnosi się zarówno do pisma ręcznego (także w alfabetach wcześniejszych niż łaciński), jak i pisma maszynowego (czcionka lub font).

Obecnie w potocznym języku polskim, za sprawą wpływu terminologii angielskiej, synonimem kursywy został również italik w znaczeniu każdego użycia kroju pisma w odmianie pochyłej, aczkolwiek prawidłowo pojęcie italika jest tylko podzbiorem pojęcia kursywy.

 • Italika, zachowując wszystkie cechy kursywy, zyskała zarazem zalety pisma kaligraficznego. Z tego powodu przyjęła się w całej Europie jako uniwersalne pismo ręczne i była używana przez kilka następnych stuleci. Antykwa niedługo służyła jako pismo książkowe i rychło wyparł ją druk. Jednak piękno i harmonia tego liternictwa sprawiły, że stało się wzorem dla typografów włoskich opracowujących kroje czcionek drukarskich.
 • Projektowaniem czcionek zajmowało się wielu wybitnych artystów Renesansu (m. in. Leonardo da Vinci), jednak zasługa stworzenia modelowej antykwy przypadła typografom weneckim z Aldusem Manutiusem na czele. Na jego czcionkach wzorowali się późniejsi słynni drukarze francuscy z najbardziej znanym Claudem Garamondem, a wiele rozwiązań Aldusa przetrwało do dzisiaj w nowoczesnych czcionkach drukarskich i komputerowych. Również Manutiusowi przypada zasługa opracowania pierwszych czcionek kursywnych, zwanych cancellaresca. Zasługi dla rozwoju druku kursywnego położył także krakowski drukarz Hieronim Wietor po raz pierwszy stosując pochyłe wersaliki, czyli kursywną majuskułę.
 • Pismo cancellarescha. W 1540 roku w Rzymie Giovanbattista Palatino wydał "Libro nuovo d'imparare a scrivere", w której dokładnie przeanalizował pismo cancellarescha. Podzielił on kreski formujące litery na trzy grupy: testa, czyli krótka a gruba pozioma kreska definiująca górną część litery, traverso, czyli nieco cieńsza pionowa kreska, oraz taglio, czyli włoskowata kreska skośna. Owa gradacja grubości wskazuje oczywiście na kąt trzymania pióra.
 • W tym samym roku w Antwerpii analogiczny podręcznik wydał Gerard Mercator, słynny kartograf. Podręcznik Mercatora różnił się w jednym punkcie od włoskich poprzedników: napisany był całkowicie po łacinie, a więc łatwiej zrozumiały dla nie znających włoskiego czytelników na północ od Alp. Książka Mercatora była pierwszym podręcznikiem italiki poza Włochami, wkrótce pojawiły się następne.

Książka w Średniowieczu

 • Książka pełniła w średniowieczu rolę podstawowego narzędzia pracy i źródła wiedzy dla osób jej poszukujących. Księgi spisywano głównie w klasztornych skryptoriach, z czasem powstawały w miastach wyspecjalizowane warsztaty kopistów. Oczywiście uniwersytety i kancelarie dworskie nie mogły się bez nich obejść stąd też je tam kopiowano.
 • Książki pisano na pergaminie lub papierze, który pojawił się w Europie około drugiej połowy XII wieku, a rozpowszechnił się zwłaszcza w XIV stuleciu. Książki średniowieczne były bogato zdobione, pojawiały się w nich miniatury, inicjały, bordiury, strony pokrywano ozdobami roślinnymi, motywami zwierzęcymi lub małymi kompozycjami o alegorycznej symbolice. W XV wieku zaczęły się pojawiać książki blokowe lub ksylograficzne (ksylograf).
 • Za sprawą Johanna Gutenberga nadeszła era książki drukowanej.
 • XVI w - Pergaminowy rękopis czeski pisany bastardą


1600 rok – koniec zapotrzebowania na księgi rękopiśmienne.

 • Z chwilą wynalezienia druku ówczesne rękopisy stanowią wzór dla pierwszych ruchomych czcionek.
 • Pierwodruki, czyli inkunabuły, naśladują księgi pisane ręcznie.

Gotyk niemiecki - Fraktur – XVI w.

 • Gotyckie pismo prawie wszędzie wychodziło z użycia. Prawie wszędzie, bowiem wyjątek stanowiły Niemcy. Tam określenia "gotyk" nie uważano bynajmniej za obraźliwe. W końcu (jak sądzili renesansowi humaniści) gotyk był wkładem germańskich ludów w kulturę Europy.
 • W Niemczech również wychodziły podręczniki kaligrafii, ale propagowały one pismo gotyckie. W 1538 roku Johann Neudörfer, kaligraf kancelarii cesarskiej pochodzący z Norymbergi, wydał "Ein gute Ordnung und kurtze Unterricht..." (tytuł jest znacznie dłuższy). Jest to podręcznik kaligrafii gotyckiej,
 • Szesnastowieczna minuskuła gotycka nie różni się specjalnie od wcześniejszej tekstury, przyjęło się jednakże stosować do niej nową nazwę: frakturv; być może ze względu na owe łamiące się linie wielkich liter.

 

 • Fraktur - szesnastowieczna minuskuła gotycka; Jej cechą charakterystyczną były ozdobniki w kształcie wąsów i ogonków. Duże litery fraktury były tak przeładowane ornamentami, że zacierał się ich właściwy kształt.
 • W kaligrafii gotyckiej, fascynujące są przede wszystkim wielkie litery. Zbudowane zwykle z kilku kresek, czasem w charakterystyczny sposób załamujących się w połowie, w postaci inicjałów rozrastają się do misternych plecionek niewiarygodnych rozmiarów.

Barok - Bastarda francuska, Pismo angielskie (miedziorytnicze) - XVI w.

 • Miedzioryt faworyzuje cienkie linie, a kaligrafowie, tworząc pod miedziorytnika, zaostrzyli bardziej pióro. Powstało pismo pisane piórem tak ostro zakończonym, że praktycznie wszystkie linie są włoskowate, a różnice w grubości można uzyskać jedynie przez większy nacisk pióra. Ostro zakończone pióro dłużej trzyma atrament, co pozwala na wykonanie kilku liter bez odrywania pióra od papieru, a to z kolei skłania do łączenia liter i robienia (niewypełnionych) pętelek przy laskach.
 • jest to właśnie ten styl pisma, którego Polacy uczą się w szkole z elementarza.

Biegłość ręki kaligrafa - zdobienia i pismo zwane l'anglaise.

 • W 1574 roku Guliantonio Hercolani opublikował w Bolonii podręcznik kaligrafii liustrowany tablicami wykonanymi metodą miedziorytu. Sam Hercolani nie prezentował nowego pisma, lecz styl opracowany kilka lat wcześniej przez Giovanni Francesco Cresciego.
 • Cresci, kolejny kaligraf kancelarii papieskiej, w 1570 roku opublikował podręcznik "Il scrtittore perfetto", gdzie prezentował pismo wykonane cieńszym piórem niż klasyczna cancellarescha, niektóre litery łączyły się ze sobą, a laski wysokich liter zakończone były pętelkami wypełnionymi atramentem.
 • Wprowadzony przez Cresciego styl był w modzie przez kilkadziesiąt lat, natomiast wprowadzona przez Hercolaniego zmiana techniki reprodukcji miała dramatyczny wpływ na dalszy rozwój tego, co było reprodukowane, czyli kaligrafii. Miedzioryt faworyzuje cienkie linie, a kaligrafowie, tworząc pod miedziorytnika, zaostrzyli bardziej pióro. Powstało pismo pisane piórem tak ostro zakończonym, że praktycznie wszystkie linie są włoskowate, a różnice w grubości można uzyskać jedynie przez większy nacisk pióra. Ostro zakończone pióro dłużej trzyma atrament, co pozwala na wykonanie kilku liter bez odrywania pióra od papieru, a to z kolei skłania do łączenia liter i robienia (niewypełnionych) pętelek przy laskach.
 • Nastała też moda na dekorowanie strony esami-floresami demonstrującymi biegłość ręki kaligrafa. Nie jest jasne kto pierwszy wprowadził ten styl pisma. Jak się zdaje najstarszy znany podręcznik, wydany w 1608 roku w Awinionie, napisał Lucas Materot. Holenderski kaligraf Jan van den Velde w wydanym w 1605 roku podręczniku "Spieghel der Schrijfkonste" prezentuje podobne pismo, acz nadal stosuje wypełnione pałkowate laski na wzór Cresciego.
 • Kaligrafia – 1570 r.
  Materot miał chyba świadomość innowacji, skoro nazwał swoje pismo bastarde legere a la francoise plus courante que les precedentes, czyli "lekka bastarda francuska płynniejsza niż poprzednie". Ciekawe, że pismo się rozpowszechniło, ale Materot został nawet we własnym kraju zapomniany;

 • ten styl pisma zwany był później we Francji l'anglaise. Być może angielskie podręczniki przyczyniły się szczególnie do jego popularyzacji, jednakże w Anglii to pismo przyjęło się stosunkowo późno, najbardziej wpływowy z angielskich podręczników, "The Universal Penman" George'a Bickhama, wydany został dopiero w 1733 roku. W Anglii to pismo zwie się zwykle copperplate (miedziorytnicze) lub po prostu roundhand (okrągłe). Po polsku nie ma ono specjalnej nazwy; jest to właśnie ten styl pisma, którego Polacy uczą się w szkole z elementarza.