Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Zbliża się ważna uroczystość.
Jak najwspanialej nagrodzić, wyróżnić lub upamiętnić? Czym oryginalnie obdarować?
Zapytaj proszę – podpowiemy… doradzimy… wykonamy
Karneol K-06.P-03.01 • Ręczne prowadzenie kroniki. Zdobienie strony.K-06.P-03.01 • Ręczne prowadzenie kroniki. Zdobienie strony.
Karneol K-06.P-03.02 • Zdobienie stron kronik - ozdobnik kończący tekst.K-06.P-03.02 • Zdobienie stron kronik - ozdobnik kończący tekst.
Karneol K-06.P-03.03 • Księga Obyczajów Klubu. Zdobienie strony tytułowej.K-06.P-03.03 • Księga Obyczajów Klubu. Zdobienie strony tytułowej.
Karneol K-06.P-03.04 • Księga Obyczajów. Fragment zdobienia ze złoceniem.K-06.P-03.04 • Księga Obyczajów. Fragment zdobienia ze złoceniem.
Karneol K-06.P-03.05 • Kronika – upominek. Strona tytułowa rozdziału.K-06.P-03.05 • Kronika – upominek. Strona tytułowa rozdziału.
Karneol K-06.P-03.06 • Kronika – upominek. Wklejone  zdjęcia pamiątkowe.K-06.P-03.06 • Kronika – upominek. Wklejone zdjęcia pamiątkowe.
Karneol K-06.P-03.07 • Prowadzenie ksiąg. Dedykacja -  wpis ręczny na stronie tytułowej.K-06.P-03.07 • Prowadzenie ksiąg. Dedykacja - wpis ręczny na stronie tytułowej.
Karneol K-06.P-03.08 • Kronika – ilustracja dorobku zawodowego.K-06.P-03.08 • Kronika – ilustracja dorobku zawodowego.
Karneol K-06.P-03.09 • Kronika – strona tytułowa, wpis ręczny.K-06.P-03.09 • Kronika – strona tytułowa, wpis ręczny.
Karneol K-06.P-03.10 • Księga pamiątkowa – strona tytułowa. Ilustracja dorobku.K-06.P-03.10 • Księga pamiątkowa – strona tytułowa. Ilustracja dorobku.
Karneol K-06.P-03.11 • Księga Jubileuszu. Strona tytułowa. Ręczne złocenia.K-06.P-03.11 • Księga Jubileuszu. Strona tytułowa. Ręczne złocenia.
Karneol K-06.P-03.12 • Księga Rodu. Strona tytułowa.K-06.P-03.12 • Księga Rodu. Strona tytułowa.
Karneol K-06.P-03.13 • Ręczny wpis do księgi. Wdrukowanie zdjęcia portretowego.K-06.P-03.13 • Ręczny wpis do księgi. Wdrukowanie zdjęcia portretowego.
Karneol K-06.P-03.14 • Strona tytułowa księgi. Fragment ramki z ręcznym złoceniem.K-06.P-03.14 • Strona tytułowa księgi. Fragment ramki z ręcznym złoceniem.
Karneol K-06.P-03.15 • Pismo kaligraficzne w księgach. Dedykacja na kartach księgi.K-06.P-03.15 • Pismo kaligraficzne w księgach. Dedykacja na kartach księgi.
Karneol K-06.P-03.16 • Element graficzny z kaligrafią na stronie tytułowej księgi. K-06.P-03.16 • Element graficzny z kaligrafią na stronie tytułowej księgi.
Karneol K-06.P-03.17 • Collage – karta tytułowa księgi wykonanej ręcznie.K-06.P-03.17 • Collage – karta tytułowa księgi wykonanej ręcznie.
Karneol K-06.P-03.18 • Księga wykonana ręcznie. Oprawa z tektury kaszerowanej.K-06.P-03.18 • Księga wykonana ręcznie. Oprawa z tektury kaszerowanej.
Karneol K-06.P-03.19 • Księga o Polsce. Karty księgi z ręcznie naklejonymi ilustracjami.K-06.P-03.19 • Księga o Polsce. Karty księgi z ręcznie naklejonymi ilustracjami.
Karneol K-06.P-03.20 • Księga o Polsce. Karta księgi z naklejonym znaczkiem okolicznościowym.K-06.P-03.20 • Księga o Polsce. Karta księgi z naklejonym znaczkiem okolicznościowym.