Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Czym wspanialej wyróżnić, nagrodzić, uhonorować, jak upamiętnić, czym obdarować...
Karneol K-04.P-04.01 • Pieczęć lakowa do przełamania. Zapieczętowanie koperty.K-04.P-04.01 • Pieczęć lakowa do przełamania. Zapieczętowanie koperty.
Karneol K-04.P-04.02 • Pieczęć lakowa do przełamania. Zapieczętowana koperta.K-04.P-04.02 • Pieczęć lakowa do przełamania. Zapieczętowana koperta.
Karneol K-04.P-04.03 • Łamanie laku w zapieczętowanej kopercie - przykład.K-04.P-04.03 • Łamanie laku w zapieczętowanej kopercie - przykład.
Karneol K-04.P-04.04 • Zapieczętowanie koperty jedwabnym sznurkiem i pieczęcią lakową.K-04.P-04.04 • Zapieczętowanie koperty jedwabnym sznurkiem i pieczęcią lakową.