Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Czym wspanialej wyróżnić, nagrodzić, uhonorować, jak upamiętnić, czym obdarować...
Karneol K-04.P-02.01 • Pieczętowanie dokumentu lakiem z przywieszeniem do dokumentu.K-04.P-02.01 • Pieczętowanie dokumentu lakiem z przywieszeniem do dokumentu.
Karneol K-04.P-02.02 • Pieczętowanie dokumentu pieczęcią woskową, przywieszoną sznurkiem.K-04.P-02.02 • Pieczętowanie dokumentu pieczęcią woskową, przywieszoną sznurkiem.
Karneol K-04.P-02.03 • Pieczęć lakowa organizacji z zamocowaniem w niej znaczka mosiężnego z logo.K-04.P-02.03 • Pieczęć lakowa organizacji z zamocowaniem w niej znaczka mosiężnego z logo.
Karneol K-04.P-02.04 • Przywieszenie pieczęci lakowej do aktu erekcyjnego.K-04.P-02.04 • Przywieszenie pieczęci lakowej do aktu erekcyjnego.