Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Czym wspanialej wyróżnić, nagrodzić, uhonorować, jak upamiętnić, czym obdarować...
Karneol K-03.P-04.01 • Styl pisma – copperplate. Monogram ozdobny na zaproszeniu.K-03.P-04.01 • Styl pisma – copperplate. Monogram ozdobny na zaproszeniu.
Karneol K-03.P-04.02 • Monogram ozdobny - na stronie tytułowej księgi.K-03.P-04.02 • Monogram ozdobny - na stronie tytułowej księgi.
Karneol K-03.P-04.03 • Sygnatury – inicjały. Litery – styl indywidualny.K-03.P-04.03 • Sygnatury – inicjały. Litery – styl indywidualny.
Karneol K-03.P-04.04 • Styl pisma – copperplate Sygnatura - inicjał.K-03.P-04.04 • Styl pisma – copperplate Sygnatura - inicjał.