Karneol Pracownia Artystyczne Krystyna Kwiatkowska
Czym wspanialej wyróżnić, nagrodzić, uhonorować, jak upamiętnić, czym obdarować...
Karneol K-03.P-03.01 • Styl pisma – gotyko-antykwa. Wpis do Księgi Honorowej.K-03.P-03.01 • Styl pisma – gotyko-antykwa. Wpis do Księgi Honorowej.
Karneol K-03.P-03.02 • Styl pisma – gotyk tekstura. Księga Rodu. Strona tytułowa.K-03.P-03.02 • Styl pisma – gotyk tekstura. Księga Rodu. Strona tytułowa.
Karneol K-03.P-03.03 • Styl pisma – copperplate. Wpis do albumu.K-03.P-03.03 • Styl pisma – copperplate. Wpis do albumu.
Karneol K-03.P-03.04 • Styl pisma – gotyko-antykwa. Wpisy do księgi, zdobienie strony.K-03.P-03.04 • Styl pisma – gotyko-antykwa. Wpisy do księgi, zdobienie strony.